Monday November 19th, 2007

Laika granskar uranbrytningen

by

I Sverige importerar vi allt uran till våra kärnkraftverk. Hur påverkas miljö och hälsa i de områden där uranet bryts? Reportern Andreas Rocksén och fotografen Mats Lund har nyligen återvänt från en inspelningsresa i Australien. Reportaget kommer att sändas i SVT-s Uppdrag granskning den 28 november.