Laika granskar uranbrytningen

I Sverige importerar vi allt uran till våra kärnkraftverk. Hur påverkas miljö och hälsa i de områden där uranet bryts? Reportern Andreas Rocksén och fotografen Mats Lund har nyligen återvänt […]