2015-09-07

Förgrymmade ungar

by

Förgrymmade ungar (Damned children) – SVT 2008

Allt fler verkar anse att barnen fått för stor frihet och för mycket makt. I dokumentären ”Förgrymmade ungar” beskriver Erik Sandberg hur gamla idéer om barnuppfostran har kommit tillbaka i barnkammare och klassrum. Politiker och debattörer kräver att vuxenvärlden återtar makten. Det är dags att sätta gränser.

Belöningsschemat är viktigt när Trollhättans kommun arrangerar kurs för föräldrar. Barn som är duktiga, borstar tänderna och bäddar sängen ska få stjärnor. Tre stjärnor innebär att man får en belöning, till exempel en extra stor kram.

En mamma berättar att hon använt belöningsschemat för att lära barnen att kissa och bajsa på toaletten. Det yngsta barnet lyckades och fick guldstjärnor och belöning. Men storasystern kissade på sig och fick därför varken fick stjärnor eller belöning.

Birgitta Kimber som introducerat kursen i Sverige förklarar att föräldrars jobb är att forma barnen och att kursen ger verktyg för detta. Föräldrarna uppmanas att systematiskt använda belöning,ignorering och så kallade gränssättningstekniker.

– Mest fokus ligger på positiv uppfostringsstrategi. Varje gång barnet går och lägger sig i tid, så berömmer jag. Jag talar om vilket fint barn jag har, som gör som jag vill, säger Birgitta Kimber.

Att uppfostra barn med belöningar och bestraffningar fick ett brett uppsving med tv-programmet Supernanny. Programmet har inspirerat politiker och opinionsbildare i flera länder till olika projekt för att lära föräldrar att sätta gränser för sina barn. Björkestaskolan jobbar också med fostran genom belöningar och straff. Barn som gör ”dåliga val” och inte följer skolans regler får sitta i ”det gula rummet”.

– Vi vuxna har samma normer. Det är det som är hemligheten. Om vuxenvärlden inte är enig, så tar eleverna makten, säger skolans rektor.

Barnpsykologen och författaren Penelope Leach säger att vuxna över hela västvälden förändrat sin syn på barn och uppfostran. Många har slutat bry sig om varför barn beter sig som de gör. Istället har lydnadsideal åter kommit i ropet.

– Föräldrakurser, rådgivningsspalter och föräldraböcker ger råd om hur man får barnen att ”bete sig bättre”. I huvudsak betyder det att barnen inte ska stå i vägen för vuxenlivet, säger Penelope Leach.

Erik Sandberg, själv pappa till tre små pojkar, undersöker varför många plötsligt blivit så angelägna om att få barnen att lyda.

Producent: Erik Sandberg
Reporter: Mattias Sandberg
Fotografer: Mats Lund och William Johansson
Klippare: Johan Serrander

Sändning: SVT2 söndag 9 nov 20.00

RelatedPost