2015-11-06

Elitsoldat – med livet som insats

by

elitsoldat700
Förra året omkom två värnpliktiga när två stridsbåtar kolliderade i Sollenkroka sund utanför Stockholm. För två veckor sedan hände det igen; en soldat sköts i huvudet vid elitförbandet K3 i Arvidsjaur. Finns det ett samband mellan tuff utbildning och olyckor? Och varför är det så svårt att hitta någon ansvarig när värnpliktiga dödas?

– När det händer en sådan här olycka tycker jag att jag som mamma har rätt att veta vad det beror på, säger Erika Thelning, mamma till Jens som fyllde 20 år den dag som hans liv tog slut.
Anledningen till olyckan i Sollenkroka var att båtarna körde för fort och för nära varandra. Men amfibieförbandet hade, till skillnad från övriga förband i marinen, inga regler om fart och avstånd mellan båtarna.
I den påkörande båten satt fyra personer. Ingen av dem såg framåt förrän det var för sent. Ändå har ännu ingen utpekats som ansvarig för olyckan.
– Olyckan borde inte kunna ske. Det rådde de bästa förhållanden. Att ingen skulle ha ansvaret är ofattbart för oss, säger Lennart Persson pappa till Simon som omkom vid olyckan.
– Det fanns inga regler eller direktiv för amfibieförbanden. Allt var överlämnat till ett ”gott omdöme på sjön” hos de här relativt unga pojkarna, motiverar åklagare Ola Sjöstrand sitt beslut.
Men Uppdrag Granskning kan visa att de som hade ansvaret för båtarna olycksdagen bröt mot regler och direktiv. Och att detsamma tycks vara fallet vid flera olyckor vid försvarets elitförband de senaste åren.
År 2003 rapporterades fyra allvarliga olyckstillbud med just stridsbåtar. Slutsatsen var att ”för lite utbildning gör risken för tillbud överhängande”, att det finns ”brister i instruktörernas utbildning” samt ”tveksamhet rörande organisation och utbildning av båtchefselever.” Trots det fortsätter utbildningen som den alltid gjort.
Vi har haft utbildningssystemet i tio år och jag upplever inte att det stämmer, säger marinens högsta befäl, Anders Grenstad.
Men Jens mamma Erika Thelning delar inte hans positiva syn på amfibieförbandens verksamhet.
– Jag tror att just den här lite machobetonade imagen som regementet har och de här snabba båtarna och den tuffhet som omgärdar hela verksamheten kanske göra att man inte lika mycket omgärdar båtkörandet med säkerhetsföreskrifter som man hade gjort annars.

SVT2 tisdag 8 november 2005 kl 20.00: Uppdrag granskning