2016-03-24

Sveriges Åkeriföretag kommenterar ”Sopkriget”: ”Systemfel”…”oacceptabelt”:

by

Sveriges Åkeriföretag kommenterar ”Sopkriget”: ”Systemfel”…”oacceptabelt”:

http://anbud24.se/kritiserar-brister-i-kommunernas-kontroll-av-avfallshamtning/

RelatedPost