2015-09-06

De oförsäkrade

by

Sverige har en allmän arbetsskadeförsäkring som vi alla betalar in till, men det har blivit allt mer sällsynt som någon får ut några pengar från försäkringen. Inom vissa yrken, särkilt inom vård och omsorg, är det nästintill omöjligt. För tio år sedan ändrade regeringen reglerna så att fler skulle kunna få ersättning för arbetsskada. Men istället blev det tvärt om.

Undersköterskan Helena Haataja knäckte ryggen i en olycka på jobbet. Hon tvingades ta emot hela tyngden av en förlamad patient som föll omkull. Försäkringskassan ifrågasätter inte Helenas besvär, inte heller att hennes arbetsförmåga är nedsatt för lång tid framöver. De ifrågasätter inte heller själva olyckan och inte att hennes besvär uppkommit just vid tidpunkten för olyckan. Ändå anser de inte att övervägande skäl talar för att olyckan är orsaken till Helenas besvär och kommer till slutsatsen att det därför inte är en arbetsskada.

– De vände på det hur mycket som helst, berättar Helena Haataja. De sade att det hörde till jobbet de här tunga lyften. Vad ska man göra? Man är en liten människa mot Försäkringskassan.

I dokumentären De oförsäkrade tar Erik Sandberg reda på varför det blivit så svårt att få igenom en arbetsskada och varför det är särskilt svårt för anställda i traditionella kvinnoyrken. Vi får träffa både de som förstört sin kropp på jobbet och de som arbetar med att bedöma arbetsskador på Försäkringskassans arbetsskadeenhet.

RelatedPost