2006-11-01

Tilbaka till Kosovo

by

35 000 Kosovoalbaner skickades iväg från Sverige i början av 1990-talet.

Valon och Rrahman Morina.
Valon och Rrahman Morina.

Den svenska hållningen mot flyktingar var hård – och kosovoalbanerna var de som drabbades allra hårdast. Andreas Rocksén berättar om några av de som blev offer för Slobodan Milosevics etniska krig i Kosovo 1998 och 1999 och som tidigare hade sökt asyl i Sverige. I reportaget hittar Rocksén tolv fall där människor dödats efter att ha avvisats till Kosovo, men de är sannolikt många fler.

Reporter: Andreas Rocksén