Tag: The Uranium Backyard

The Uranium Backyard

The Uranium Backyard

The Uranium Backyard – SVT 2007 Director: Andreas Rocksén Commissioning editor SVT: Nils Hanson Awards: Miljöjournalisternas pris (Environmental Journalist of the year) 2008

Laika granskar uranbrytningen

I Sverige importerar vi allt uran till våra kärnkraftverk. Hur påverkas miljö och hälsa i de områden där uranet bryts? Reportern Andreas Rocksén och fotografen Mats Lund har nyligen återvänt […]